Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Chuẩn bị
Thứ 2
20/05
7h00 Đưa học sinh nhận Giải thưởng "Khăn quàng đỏ" năm 2019 Cung Thiếu nhi Đà Nẵng Thầy Tâm - BTCĐ và học sinh (d/s)
Thứ 2
20/05
8h00 Các tổ chuyên môn, văn phòng: Nộp hồ sơ thi đua và nộp hồ sơ đánh giá, xếp loại VC, NLĐ cuối năm học, đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2018-2019 Ông Trương Đăng Ngô - Phụ trách công tác thi đua và bà Lại Thị Xuân Thảo - Phụ trách công tác TCCB nhận TTCM, TTVP TTCM, TTVP
Thứ 2
20/05
15h00 Họp Ban KT-XH HĐND phường Phòng họp UBND phường Hòa Khánh Bắc Hiệu trưởng
Thứ 3
21/05
7h30 Bắt đầu lắp ráp và trang trí sân khấu Lễ Bế giảng và tuyên dương, khen thưởng năm học 2018-2019 (từ ngày 21/5 đến 23/5/2019) Sân trường Theo phân công TTVP
Thứ 3
21/05
14h00 Họp Liên tịch - Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 bình xét thi đua cuối năm Phòng họp HT, PHT, CTCĐ, BTCĐ, TTCM, TTVP, TKHĐ HT, CTCĐ, TĐ-KT
Thứ 4
22/05
7h00 Tổng duyệt chương trình Lễ Bế giảng năm học 2018-2019 Sân trường PHT, GVCN, BTCĐ, P/t TPT Đội PHT2
Thứ 5
23/05
7h00 Tham gia Ngày hội thiếu nhi Liên Chiểu năm 2019 Hội trường TTHC quận PHT2, BTCĐ, GV&HS (d/s) PHT2, BTCĐ
Thứ 5
23/05
8h00 Tập huấn giáo viên, dự án: Tăng cường kỹ năng CNTT cho giới trẻ hội nhập và phát triển (từ ngày 23/5 đến 24/5/2019) Trung tâm GDTX số 1, Sơn Trà Cô Trương Thị Phúc (BCV), cô Phạm Thị Thảo
Thứ 6
24/05
7h00 Tổ chức Lễ Bế giảng và tuyên dương, khen thưởng năm học 2018-2019; bàn giao học sinh về sinh hoạt tại địa phương Sân trường VC, NLĐ, HS (ds) BGH
Thứ 7
25/05
7h30 Kiểm tra chéo hồ sơ đánh giá xếp loại cả năm đối với lớp 6, 7, 8 Hội trường PHT, GVCN PHT1, giáo vụ
Ngày/Giờ Nội dung
Thứ 2
20/05 7h00
Đưa học sinh nhận Giải thưởng "Khăn quàng đỏ" năm 2019
Địa điểm: Cung Thiếu nhi Đà Nẵng
Tham dự: Thầy Tâm - BTCĐ và học sinh (d/s)
Chuẩn bị:
Thứ 2
20/05 8h00
Các tổ chuyên môn, văn phòng: Nộp hồ sơ thi đua và nộp hồ sơ đánh giá, xếp loại VC, NLĐ cuối năm học, đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2018-2019
Địa điểm: Ông Trương Đăng Ngô - Phụ trách công tác thi đua và bà Lại Thị Xuân Thảo - Phụ trách công tác TCCB nhận
Tham dự: TTCM, TTVP
Chuẩn bị: TTCM, TTVP
Thứ 2
20/05 15h00
Họp Ban KT-XH HĐND phường
Địa điểm: Phòng họp UBND phường Hòa Khánh Bắc
Tham dự: Hiệu trưởng
Chuẩn bị:
Thứ 3
21/05 7h30
Bắt đầu lắp ráp và trang trí sân khấu Lễ Bế giảng và tuyên dương, khen thưởng năm học 2018-2019 (từ ngày 21/5 đến 23/5/2019)
Địa điểm: Sân trường
Tham dự: Theo phân công
Chuẩn bị: TTVP
Thứ 3
21/05 14h00
Họp Liên tịch - Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 bình xét thi đua cuối năm
Địa điểm: Phòng họp
Tham dự: HT, PHT, CTCĐ, BTCĐ, TTCM, TTVP, TKHĐ
Chuẩn bị: HT, CTCĐ, TĐ-KT
Thứ 4
22/05 7h00
Tổng duyệt chương trình Lễ Bế giảng năm học 2018-2019
Địa điểm: Sân trường
Tham dự: PHT, GVCN, BTCĐ, P/t TPT Đội
Chuẩn bị: PHT2
Thứ 5
23/05 7h00
Tham gia Ngày hội thiếu nhi Liên Chiểu năm 2019
Địa điểm: Hội trường TTHC quận
Tham dự: PHT2, BTCĐ, GV&HS (d/s)
Chuẩn bị: PHT2, BTCĐ
Thứ 5
23/05 8h00
Tập huấn giáo viên, dự án: Tăng cường kỹ năng CNTT cho giới trẻ hội nhập và phát triển (từ ngày 23/5 đến 24/5/2019)
Địa điểm: Trung tâm GDTX số 1, Sơn Trà
Tham dự: Cô Trương Thị Phúc (BCV), cô Phạm Thị Thảo
Chuẩn bị:
Thứ 6
24/05 7h00
Tổ chức Lễ Bế giảng và tuyên dương, khen thưởng năm học 2018-2019; bàn giao học sinh về sinh hoạt tại địa phương
Địa điểm: Sân trường
Tham dự: VC, NLĐ, HS (ds)
Chuẩn bị: BGH
Thứ 7
25/05 7h30
Kiểm tra chéo hồ sơ đánh giá xếp loại cả năm đối với lớp 6, 7, 8
Địa điểm: Hội trường
Tham dự: PHT, GVCN
Chuẩn bị: PHT1, giáo vụ